ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ ՀԱՅ

Զարմանալի՛ հայՊապդ թուրքահայ,Հայրդ ռուսահայ,Դու ֆրանսահայ,…Զարմանալի հա՜յ…Սասունում ծնված,Բեյրութում ապրած,Էջմիածնում մեռած…Զարմանալի՜ հայ։Տղադ Սևանում,Թոռդ Միլանում,Ծոռդ Թեհրանում։Քո սերմը վաղու՜ց քեզ չիհասկանում…Առանց պապ ու տատ,Հայրենական

Read more