Աշխատակազմ

Տնօրեն՝ Արփինե Ավագյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Լալա Հարությունյան

Համալրման, մշակման և գրադարանային գործի

ավտոմատացման բաժնի վարիչ՝ Սուսան Խաչատրյան

Մանկական բաժնի վարիչ՝ Կարինե Ալեքսանյան

Սպասարկման և գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման,

օգտագործման և պահպանման բաժնի վարիչ՝ Վարդ Շահբազյան

Գլխավոր գրադարանավար՝ Սուսաննա Հարությունյան

Մատենագետ՝ Գայանե Հարությունյան

Տնտեսական բաժնի վարիչ՝ Գենյա Սարգսյան