Երկուշաբթի, 17 Հունիսի, 2024

Աշխատակազմ

Տնօրեն՝ Արփինե Ավագյան

Գլխավոր հաշվապահ՝ Լալա Հարությունյան

Համալրման, մշակման , գրադարանային գործի

ավտոմատացման և առցանց աշխատանքների համակարգման բաժնի վարիչ՝ Սուսան Խաչատրյան

Մանկական բաժնի վարիչ՝ Կարինե Ալեքսանյան

Սպասարկման և գրադարանային հավաքածուի

պահպանման բաժնի վարիչ՝ Վարդ Շահբազյան

Գլխավոր գրադարանավար՝ Նարինե Ավետիսյան

Մատենագետ՝ Գայանե Հարությունյան

Տնտեսական բաժնի վարիչ՝ Վարսիկ Բեգլարյան