Երեքշաբթի, 16 Ապրիլի, 2024

Ստորաբաժանումներ

Գրադարանն ունի հետևյալ բաժինները`

  1. Վարչական բաժին
  2. Համալրման, մշակման, գրադարանային գործի ավտոմատացման և առցանաց աշխատանքների համակարգման բաժին
  3. Սպասարկման և գրադարանային հավաքածուի պահպանման բաժին
  4. Մանկական բաժին
  5. Ընթերցասրահ
  6. Տնտեսական բաժին