Ուրբաթ, 29 Սեպտեմբերի, 2023

Ստորաբաժանումներ

Գրադարանն ունի հետևյալ բաժինները`

  1. Վարչական բաժին
  2. Համալրման, մշակման և գրադարանային գործի ավտոմատացման բաժին
  3. Սպասարկման բաժին, գրադարանային հավաքածուի կազմակերպման, օգտագործման ու պահպանման բաժին
  4. Մանկական բաժին
  5. Ընթերցասրահ
  6. Տնտեսական բաժին: