Ուրբաթ, 29 Սեպտեմբերի, 2023

Ծառայություններ

Վայոց ձորի մարզային գրադարանը առաջարկում է հետևյալ ծառայորթյունները՝

  • Ընթերցանություն ընթերցասրահում
  • Միջոցառումների կազմակերպում
  • Ցուցահանդեսների կազմակերպում
  • Ինտերնետային կապ
  • Տարրական դասարանների աշակերտների ժամանցի ապահովում
  • Անգլերենի դասընթացներ